19/12/08

Arquitectura, ciutat i Sarrià


(Detall de les Escoles de Sarrià, edifici de Rafel Masó) Foto de Carles Ribera extreta de la web de la Fundació Rafel Masó.


Jo no em sento incòmode quan es parla de ciutat real i s’hi inclou Sarrià. Quan parlem del continu urbà. Quan parlem d’una sola taca. Amb personalitats i identitats diferents, però amb un marc comú de convivència social i econòmica. I sobretot, comunió de projectes de futur. De fet, no hi ha ningú de Sarrià de Ter que vegi en Girona una urbs distant, llunyana, desconeguda. Forma part, també del nostre mapa mental urbà. Qui, des de Sarrià, no parla amb propietat de la Plaça del Mercadal, de la Rambla o de Santa Caterina?. Com si fos part del seu municipi, gairebé. La ciutat són vivències.

La ciutat, doncs, és indefugiblement humana i social (quelcom més intangible) però també és una realitat física. La ciutat són edificis i carrers. I precisament el que fa la nova Guía d’Arquitectura de Girona. Àrea Urbana. Feta per en Josep M. Birulés és resseguir els carrers per destacar-ne els edificis que han comportat un treball arquitectònic més destacable. No tenen perquè ser els més bonics, els més efectistes, els més espectaculars. Així ho diu l’autor, Josep M. Birulés, així ho reafirmava Hèlio Piñón (quin plaer escoltar-los): les millors solucions arquiectòniques són les que moltes vegades s’allunyen de la magnificència. De la grandiositat i fins i tot, la modernitat.

Sigui com sigui, aquesta guia permet (re)descobrir l’arquitectura del nostre entorn. I destacar-ne edificis sarrianencs, també. Entre d’altres, l’empremta que Rafel Massó va deixar al nostre poble. En qualsevol cas, i més enllà del valor acadèmic i cultural que té la guia, m’interessa destacar-ne la seva vocació metropolitana. No és el primer, no serà el darrer, ni probablement tampoc serà el definitiu. Però està clar que és un exercici més de posada en comú dels diferents ajuntaments de l’àrea urbana de Girona per trobar plataformes que ens permetin posar en valor allò que ens és propi i compartit.

En aquest cas, ha estat el Col·legi d’Arquitectes el que ha impulsat aquesta iniciativa. Un paraigües prou prestigiós perquè els ajuntaments de Sarrià, Girona, Salt i Vilablareix ens hi afegíssim. Nosaltres amb una aportació modesta: tan pel que fa al contingut (pocs edificis) com pel que fa al continent (l’ajuda per fer la Guía). A la mesura de les nostres possibilitats, però amb l’ambició de ser un pol més d’aquesta àrea urbana polièdrica, però que ha de ser potent.