12/4/08

PUOSC: 2.024.796,26 € per Sarrià

En el darrer número del Parlem de Sarrià exposava les prioritats del govern municipal per la present legislatura. Desgranàvem els projectes de magnitud, aquells que per força necessiten altres fonts de finançament que no siguin exclusivament les municipals. Dit d'una altra manera, són les grans obres locals per les quals hem de trucar a la porta de la Generalitat.

Doncs bé, aquesta setmana ha sortit publicat la resolució del Pla Únic d'Obres i Serveis (POUSC) del Departament de Governació de la Generalitat. Aquesta és la eina principal que tenim els ajuntaments per poder afrontar projectes importants a nivell econòmic. I nosaltres, per aquesta convocatòria havíem sol·licitat 2.024.796,26 € dels quals se'ns han concedit 854.853,90 €, cosa que suposa 280.000 euros més que la convocatòria passada (2004-2007).

Hem aconseguit més diners en total que la passada legislatura. Però també més percentatge ja que el que se’ns finança representa un 42% dels projectes mentre que l’anterior, va suposar un 35% de les obres sol·licitades. Així per tant, podem dir que el PUOSC 2008-2012 ha suposat una bona notícia per Sarrià de Ter. Les dades (que sempre són el millor indicador), senyalen que hem encertat a l’hora de presentar els projectes, i encara més, a l’hora de com presentar-los.

La veritat es que el PUOSC és un element importantíssim per la vida econòmica dels ajuntaments. Sense aquest Pla, difícilment podríem fer obres com el Pavelló municipal, la biblioteca, o la reforma del Carrer Major, per posar alguns exemples que han estat pagats en part gràcies a la Generalitat. És una gran ajuda per a les nostres arques. Però no ens confonem. Més que una solució, el PUOSC, representa un repte. Perquè amb els diners concedits (esperem que a través de les al·legacions en podem aconseguir més), tenim resolt el 42% del finançament dels projectes presentats. Ens cal trobar la resta, aquest 58%.

És lògic. Perquè de fet, aquest Programa és per recolzar l’ajuntament. No per subsidiar-lo. Ara ens toca, doncs, de la mateixa manera que hem sabut presentar bons projectes, trobar els diners que ens calen per acabar la Biblioteca Municipal, la Reforma del Carrer Major i la millora de l’Ajuntament, que són els projectes que ens han estat escollits.

En definitiva, cal que planifiquem bé. Cal que trobem els mitjans necessaris per acabar projectes iniciats i obres noves. Aquesta és part de la feina que hem de fer aquesta legislatura i que ja hem començat. I hem començat bé.

PUOSC 2008-2012 a Sarrià de Ter:

- any 2009: “Millora de les xarxes de serveis i adequació del carrer Major”: 354.853,90 €
- any 2010: “Reforma parcial de l'edifici de l'ajuntament”: 100.000 €
- any 2012: “Auditori i tancaments exteriors dels espais de difusió de les arts visuals i museu”: 400.000 €

* per veure més: http://www.gencat.net/sial/nou_puosc/plani_08_12_catalunya.pdf